polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition CieĊ„ski, Andrzej, 1983, Edytorstwo naukowe
Results:
  • - Number of objects found:   9
    • Editions: 7
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Edytorstwo naukowe - Cieński, Andrzej []
Accuracy: 100%
Keywords: edytorstwo - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1983 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Techniczne problemy edytorstwa - Zawisza, Jerzy W. []
Accuracy: 42%
Keywords: edytorstwo , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
4.  PDF Księgarstwo - Dunin, Janusz []
Accuracy: 34%
Keywords: księgarstwo - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliografia - Nowak, Adam []
Accuracy: 34%
Keywords: bibliografia - nauczanie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
6.  PDF Informacja naukowa - Konieczna, Danuta []
Accuracy: 25%
Keywords: informacja naukowa , informacja naukowa - kształcenie , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wiedza o dawnej książce - Bieńkowska, Barbara []
Accuracy: 25%
Keywords: historia książki , studenci - pomoce dydaktyczne , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
8.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1983 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
9.  PDF O edytorstwie naukowym - Dymmel, Piotr []
Accuracy: 13%
Keywords: edytorstwo naukowe
Find objects similar to this one.