polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Pelcowa, Janina, 1983, Uniwersalna dostępność publikacji
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 5
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersalna dostępność publikacji - Pelcowa, Janina []
Accuracy: 100%
Keywords: UAP , publikacje - dostępność
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1983 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC) - Pelcowa, Janina []
Accuracy: 20%
Keywords: SINTO , UBC , bibliografia , uniwersalna rejestracja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1983 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Doktor Janina Pelcowa — bibliotekarz i bibliograf : wywiad - Pelcowa, Janina []
Accuracy: 14%
Keywords: Pelcowa Janina , bibliotekarstwo polskie , normalizacja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
6.  PDF Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa. Teoria i praktyka - Dydowiczowa, Janina []
Accuracy: 12%
Keywords: praktyki zawodowe , studenci bibliotekoznawstwa
Find objects similar to this one.
7.  PDF Dostępność do piśmiennictwa naukowego w bibliotekach naukowych - Cybulski, Radosław []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki naukowe , piśmiennictwo naukowe
Find objects similar to this one.