polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Szwalbe, Jerzy, 1984, Uwagi na temat statusu pracownika INTE
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 5
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi na temat statusu pracownika INTE - Szwalbe, Jerzy []
Accuracy: 100%
Keywords: pracownicy inte , pracownicy inte - kształcenie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1984 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1984 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarze i pracownicy INTE w wybranych placówkach (kwalifikacje i płace) - Kłossowska, Małgorzata []
Accuracy: 18%
Keywords: bibliotekarze , pracownicy inte
Find objects similar to this one.
5.  PDF Sytuacja zawodowa bibliotekarzy i pracowników INTE w wybranych placówkach - Kłossowska, Małgorzata []
Accuracy: 16%
Keywords: bibliotekarze , pracownicy inte
Find objects similar to this one.
6.  PDF O model absolwenta studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Gałczyński, Julian []
Accuracy: 14%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , pracownicy inte - kształcenie , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wybrane zagadnienia metodologii badania potrzeb użytkowników INTE w świetle literatury zagranicznej - Szwalbe, Jerzy []
Accuracy: 14%
Keywords: potrzeby użytkowników - badanie , użytkownicy informacji - potrzeby
Find objects similar to this one.