polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Słodkowska, Elżbieta, 1984, Uwagi o badaniach nad terminologią bibliotekarską w związku z rozprawą Bolesława Świderskiego
Results:
  • - Number of objects found:   12
    • Editions: 4
    • Publications: 8
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi o badaniach nad terminologią bibliotekarską w związku z rozprawą Bolesława Świderskiego - Słodkowska, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekartswo - terminologia , terminologia bibliotekarska - badania
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1984 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1984 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 14%
Keywords: bibliometria , bibliometria - terminologia , dziedziny wiedzy , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 2011 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 2012 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 2010 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 2013 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>