polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Klapkowski, Marian, 1984, Z problemów udostępniania - uwagi na marginesie artykułu Bolesława Howorki
Results:
  • - Number of objects found:   9
    • Editions: 7
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Z problemów udostępniania - uwagi na marginesie artykułu Bolesława Howorki - Klapkowski, Marian []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - prawo , udostępnianie zbiorów , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1984 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Współpraca bibliotek w zakresie udostępniania zbiorów - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016) []
Accuracy: 19%
Keywords: biblioteki - współpraca , wypożyczenia międzybiblioteczne , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
4.  PDF Jeszcze o udostępnianiu - Howorka, Bolesław []
Accuracy: 19%
Keywords: udostępnianie zbiorów , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
5.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1984 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Współpraca bibliotek w zakresie udostępniania zbiorów - Badoń, Stanisław []
Accuracy: 17%
Keywords: biblioteki - Szczecin , biblioteki - współpraca , wypożyczenia międzybiblioteczne , zbiory biblioteczne , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
7.  PDF Archiwalne i biblioteczne udostępnianie zbiorów rękopiśmiennych - Kupść, Bogumił Stanisław []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki a archiwa , rękopisy - udostępnianie , zbiory specjalne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
8.  PDF O przyszłości bibliotek. Uwagi bibliotekarza–praktyka na marginesie artykułu Davida Nicholasa i Zdzisława Dobrowolskiego - Jazdon, Artur []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki - przyszłość
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uwagi o badaniach nad terminologią bibliotekarską w związku z rozprawą Bolesława Świderskiego - Słodkowska, Elżbieta []
Accuracy: 11%
Keywords: bibliotekartswo - terminologia , terminologia bibliotekarska - badania
Find objects similar to this one.