polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Przegl?d Biblioteczny 1953, z. 4
Results:
  • - Number of objects found:   131
    • Editions: 8
    • Publications: 123
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1953, z. 4 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 88%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2010 []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2011 []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2012 []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2013 []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2016 []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 14 Next >>>