polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Dembowska, Maria (1914-2008), 1986, Uwagi i refleksje na temat Biblioteki Narodowej
Results:
  • - Number of objects found:   88
    • Editions: 3
    • Publications: 85
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi i refleksje na temat Biblioteki Narodowej - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 100%
Keywords: Biblioteka Narodowa
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1986 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Uwagi na temat zakresu i organizacji badań w dziedzinie informacji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z programu SINTO - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 13%
Keywords: SINTO , informacja naukowa - badania , zbiory biblioteczne - badania
Find objects similar to this one.
4.  PDF Biblioteka, na którą czekamy. O Bibliotece Narodowej refleksje - Żmigrodzki, Zbigniew []
Accuracy: 13%
Keywords: Biblioteka Narodowa , biblioteki centralne , biblioteki narodowe - zadania
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 12%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 12%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>