polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Hollender, Henryk, 1988, Uwagi o bibliotekarskim szkolnictwie akademickim
Results:
  • - Number of objects found:   21
    • Editions: 19
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi o bibliotekarskim szkolnictwie akademickim - Hollender, Henryk []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1988 []
Accuracy: 26%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Problemy akademickiego i podyplomowego szkolnictwa bibliotekoznawczego - Ratajewski, Jerzy (1928-1999) []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarstwo w Danii - Hollender, Henryk []
Accuracy: 17%
Keywords: bibliotekarstwo - Dania , biblioteki naukowe - Dania , biblioteki publiczne - Dania , studia bibliotekoznawcze - Dania
Find objects similar to this one.
5.  PDF Uwagi o kształceniu bibliotekarzy na poziomie średnim - Kostecki, Janusz []
Accuracy: 17%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie
Find objects similar to this one.
6.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1988 []
Accuracy: 13%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Problemy akademickiego kształcenia bibliotekarzy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych - Brykczyńska, Maria []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarze - Stany Zjednoczone , bibliotekarze - Wielka Brytania , bibliotekarze - kształcenie , studia bibliotekoznawcze - Stany Zjednoczone , studia bibliotekoznawcze - Wielka Brytania
Find objects similar to this one.
8.  PDF Uniwersyteckie kształcenie bibliotekarzy - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekoznawstwo , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uwagi o zawodzie bibliotekarskim i osobowości bibliotekarza - Korpała, Józef (1905-1989) []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekarstwo , zawód
Find objects similar to this one.
10.  PDF Aspiracje, rzeczywistość, perspektywy w kształceniu bibliotekoznawców - (garść uwag) - Cybulski, Radosław []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , bibliotekarze - zawód , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>