polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sójka, Jan, 1993, Wybrane problemy bibliotek szkół wyższych w 1992 r.
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 18
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wybrane problemy bibliotek szkół wyższych w 1992 r. - Sójka, Jan []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki szkół wyższych
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 1992 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Uwagi w sprawie reorganizacji bibliotek zakładowych szkół wyższych - Kochańska, Anna []
Accuracy: 22%
Keywords: biblioteki szkół wyższych , biblioteki zakładowe
Find objects similar to this one.
4.  PDF Biblioteki szkół wyższych podległych Ministerstwu Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 25-Leciu Polski Ludowej - Kłossowski, Andrzej (1938-1997) []
Accuracy: 18%
Keywords: biblioteki - działalność dydaktyczna , biblioteki szkół wyższych , kadry bibliotek , zbiory biblioteczne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Problemy współpracy w zakresie informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych - Kossuth, Edward []
Accuracy: 17%
Keywords: biblioteki - współpraca , biblioteki akademickie , działalność informacyjna bibliotek , informacja naukowa , użytkownicy informacji - potrzeby
Find objects similar to this one.
6.  PDF Poradnik Bibliotekarza 1992 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych - Jazdon, Artur []
Accuracy: 16%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki organizacja , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
8.  PDF Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych - Całka, Małgorzata []
Accuracy: 16%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , zarządzanie biblioteką , zarządzanie strategiczne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uwagi w sprawie oddziałów informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych - Pabiszowa, Halina []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki akademickie , działalność informacyjna bibliotek , użytkownicy bibliotek akademickich
Find objects similar to this one.
10.  PDF Uczestnictwo bibliotek sieci uczelnianych w lokalnych i centralnych katalogach komputerowych (na przykładzie bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS/Virtua) - Kosek, Jadwiga []
Accuracy: 13%
Keywords: NUKAT , automatyzacja katalogów , biblioteki szkół wyższych , sieć biblioteczna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>