polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Stepień, Elżbieta, 1993, Zadania ośrodków informacji naukowej w przemyśle
Results:
  • - Number of objects found:   57
    • Editions: 4
    • Publications: 53
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zadania ośrodków informacji naukowej w przemyśle - Stepień, Elżbieta []
Accuracy: 100%
Keywords: Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej , ośrodki informacji naukowej , przemysł
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2017 []
Accuracy: 48%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 29%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>