polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Materska, Katarzyna, 1994, Heurystyka informacyjna
Results:
  • - Number of objects found:   106
    • Editions: 4
    • Publications: 102
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Heurystyka informacyjna - Materska, Katarzyna []
Accuracy: 100%
Keywords: heurystyka informacyjna , systemy wyszukiwania informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2019 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 2020 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć - Szczepańska, Anna []
Accuracy: 42%
Keywords: heurystyka , heurystyka informacyjna , strategia wyszukiwania , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 20%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 20%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 11 Next >>>