polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Lenartowicz, Maria, 1996, Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce
Results:
  • - Number of objects found:   104
    • Editions: 18
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce - Lenartowicz, Maria []
Accuracy: 100%
Keywords: katalogi biblioteczne , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
2.  PDF Retrospektywna konwersja katalogów bibliotecznych za granicą - Śliwińska, Maria []
Accuracy: 62%
Keywords: katalogi biblioteczne , konwersja , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
3.  PDF Retrokonwersja katalogów bibliotecznych - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 60%
Keywords: katalogi biblioteczne , konwersja , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
4.  PDF Retrokonwersja katalogów w Bibliotece Narodowej Francji - Głowacka, Zofia []
Accuracy: 49%
Keywords: Biblioteka Narodowa - Paryż , biblioteki - Francja , katalogi biblioteczne , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
5.  PDF Konwersja katalogów Biblioteki Sejmowej - Moszczyńska-Pętkowska, Zofia []
Accuracy: 43%
Keywords: Biblioteka Sejmowa , automatyzacja bibliotek , katalogi biblioteczne , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
6.  PDF Retrokonwersja centralnych katalogów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową: piśmiennictwa zagranicznego oraz czasopism polskich - Krysiak, Ewa []
Accuracy: 34%
Keywords: katalogi centralne , konwersja , retrokonwersja
Find objects similar to this one.
7.  PDF Retrokonwersja zbiorów bibliotecznych w Polsce : stan prac, potrzeby i zamierzenia - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 34%
Keywords: biblioteki cyfrowe , retrokonwersja , zbiory biblioteczne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 31%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 21%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
10.  PDF Propozycja ułatwienia retrospektywnej konwersji katalogów współpracujących bibliotek akademickich - Paluszkiewicz, Anna (1941-2004) []
Accuracy: 18%
Keywords: BUW , kartoteki haseł wzorcowych , katalogi online
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 11 Next >>>