polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kisilowska, Małgorzata, 2000, Narzędzia kontroli jakości nauczania w szkołach wyższych na przykładzie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW
Results:
  • - Number of objects found:   48
    • Editions: 1
    • Publications: 47
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Narzędzia kontroli jakości nauczania w szkołach wyższych na przykładzie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW - Kisilowska, Małgorzata []
Accuracy: 100%
Keywords: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW , TEMPUS , kształcenie - standardy , szkolnictwo wyższe - standardy , współpraca międzyuczelniana
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 90%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2003 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2002 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2001 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bibliografia zawartości []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Spisy treści []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2007 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>