polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Głowacka, Ewa, 2001, Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 9
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , marketing , potrzeby użytkowników , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością - bibliotekarstwo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2001 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Usługi bibliotek akademickich a marketing - Rekowska, Maria []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki akademickie , biblioteki akademickie - marketing , usługi biblioteczne
Find objects similar to this one.
4.  PDF Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym piśmiennictwie bibliotekoznawczym - Michalska-Garbacz, Anna []
Accuracy: 21%
Keywords: piśmiennictwo bibliotekoznawcze , usługi biblioteczne , usługi informacyjne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
5.  PDF Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu biblioteki - Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użytkowników - Ball, Rafael []
Accuracy: 20%
Keywords: biblioteki - Niemcy , potrzeby urzytkowników , usługi biblioteczne , użytkownicy bibliotek , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
6.  PDF Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) - Kamińska, Joanna []
Accuracy: 20%
Keywords: konferencja naukowa , społeczeństwo informacyjne , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
7.  PDF Związki zarządzania jakością z zarządzaniem wiedzą i ich wpływ na role bibliotekarzy - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 13%
Keywords: TQM , bibliotekarze , normy ISO 9000 , zarządzanie jakością , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
8.  PDF Marketing wewnętrzny w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) - Brzezińska-Stec, Halina []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki , konferencja naukowa , marketing , zarządzanie biblioteką
Find objects similar to this one.
9.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2001 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekarstwo - terminologia , nauka o organizacji i zarządzaniu , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>