polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Grochowska, Alina, 2003, Terminologia w zakresie informacji i dokumentacji w świetle norm ISO
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 9
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Terminologia w zakresie informacji i dokumentacji w świetle norm ISO - Grochowska, Alina []
Accuracy: 100%
Keywords: dokumentacja , informacja , normalizacja międzynarodowa , normy , terminologia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Normalizacja w zakresie informacji i dokumentacji w Polsce w latach 1993-2000 - Grabowska, Marta []
Accuracy: 27%
Keywords: Polski Komitet Normalizacyjny , dokumentacja , informacja , normalizacja europejska , normalizacja międzynarodowa , normalizacja polska , normy , normy bibliograficzne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Normalizacja terminologii z zakresu bibliotekarstwa i bibliografii - Grochowska, Alina []
Accuracy: 26%
Keywords: bibliologia - terminologia , bibliotekarstwo - terminologia , normalizacja , terminologia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Niektóre problemy przyswajania angielskiej terminologii z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładzie „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” - Nowińska, Alina []
Accuracy: 18%
Keywords: BABIN , bibliotekarstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
7.  PDF Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego - Sordylowa, Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: bibliotekoznawstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Polska terminologia informacji naukowej u progu nowego wieku - próba oceny - Ścibor, Eugeniusz []
Accuracy: 13%
Keywords: Tezaurus Informacji Naukowej , informacja naukowa - definicja , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
9.  PDF Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? (niektóre aspekty terminologiczne) - Kocójowa, Maria []
Accuracy: 12%
Keywords: informacja naukowa - terminologia , komunikacja masowa , komunikacja społeczna , nauka o komunikacji społecznej - terminologia
Find objects similar to this one.
10.  PDF Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliometria , bibliometria - terminologia , dziedziny wiedzy , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>