polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Skalska-Zlat, Marta, 2003, Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 6
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliometria , bibliometria - terminologia , dziedziny wiedzy , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego - Sordylowa, Barbara []
Accuracy: 12%
Keywords: bibliotekoznawstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
5.  PDF Polska terminologia informacji naukowej u progu nowego wieku - próba oceny - Ścibor, Eugeniusz []
Accuracy: 11%
Keywords: Tezaurus Informacji Naukowej , informacja naukowa - definicja , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Uwagi o zakresie i sposobie redagowania „Przeglądu Bibliotecznego” - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 10%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
7.  PDF Niektóre problemy przyswajania angielskiej terminologii z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładzie „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” - Nowińska, Alina []
Accuracy: 10%
Keywords: BABIN , bibliotekarstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
8.  PDF Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? (niektóre aspekty terminologiczne) - Kocójowa, Maria []
Accuracy: 10%
Keywords: informacja naukowa - terminologia , komunikacja masowa , komunikacja społeczna , nauka o komunikacji społecznej - terminologia
Find objects similar to this one.