polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sordylowa, Barbara, 2003, Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego
Results:
  • - Number of objects found:   18
    • Editions: 14
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Terminologia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej a potrzeby społeczeństwa informacyjnego - Sordylowa, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekoznawstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Niektóre problemy przyswajania angielskiej terminologii z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej na przykładzie „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” - Nowińska, Alina []
Accuracy: 25%
Keywords: BABIN , bibliotekarstwo - terminologia , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
3.  PDF Polska terminologia informacji naukowej u progu nowego wieku - próba oceny - Ścibor, Eugeniusz []
Accuracy: 21%
Keywords: Tezaurus Informacji Naukowej , informacja naukowa - definicja , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
4.  PDF Konferencja nt. „Harmonizacja terminologii w nauce o bibliotece i informacji w perspektywie społeczeństwa informacyjnego” (Warszawa, 24 października 2002 r.) - Sordylowa, Barbara []
Accuracy: 19%
Keywords: bibliotekoznawstwo , konferencja
Find objects similar to this one.
5.  PDF Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 18%
Keywords: bibliometria , bibliometria - terminologia , dziedziny wiedzy , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Nauka o informacji, bibliotece i komunikacji społecznej - dlaczego wspólnie? (niektóre aspekty terminologiczne) - Kocójowa, Maria []
Accuracy: 18%
Keywords: informacja naukowa - terminologia , komunikacja masowa , komunikacja społeczna , nauka o komunikacji społecznej - terminologia
Find objects similar to this one.
7.  PDF Obraz harmonizacji terminologii w Internecie - Czermiński, Jurand B. []
Accuracy: 16%
Keywords: Internet , terminologia , terminologia prawnicza , środowisko informacyjne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Terminologia w zakresie informacji i dokumentacji w świetle norm ISO - Grochowska, Alina []
Accuracy: 15%
Keywords: dokumentacja , informacja , normalizacja międzynarodowa , normy , terminologia
Find objects similar to this one.
9.  PDF Wpływ nauki o organizacji i zarządzaniu na terminologię oraz badania w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 15%
Keywords: bibliotekarstwo - terminologia , nauka o organizacji i zarządzaniu , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
10.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>