polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Ogonowska, Anna, 2003, Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej znaczenie polityki językowej Unii Europejskiej dla bibliotekarzy
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 9
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Język polski językiem urzędowym Unii Europejskiej znaczenie polityki językowej Unii Europejskiej dla bibliotekarzy - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 100%
Keywords: Unia Europejska , język polski , język urzędowy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 70%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
4.  PDF IMPACT — programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rynku usług informacyjnych - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 24%
Keywords: IMPACT , Unia Europejska , rynek informacyjny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Wprowadzenie do problematyki Unii Europejskiej - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 24%
Keywords: Unia Europejska , Wspólnoty Europejskie
Find objects similar to this one.
6.  PDF Biblioteki w działalności Unii Europejskiej - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 24%
Keywords: Unia Europejska , biblioteki , polityka informacyjna , programy biblioteczne , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Biblioteki w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 20%
Keywords: Unia Europejska , Zielona Księga , biblioteki , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Serwis informacyjny online Unii Europejskiej — ECHO - Siekierski, Maciej S. []
Accuracy: 13%
Keywords: ECHO , Unia Europejska , bazy danych , serwisy informacyjne online
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zautomatyzowana informacja Unii Europejskiej w Polsce - Grabowska, Marta []
Accuracy: 13%
Keywords: ECHO , EUROBASES , Unia Europejska , bazy danych , serwisy informacyjne online
Find objects similar to this one.
10.  PDF Prawo dostępu do informacji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - Ogonowska, Anna []
Accuracy: 11%
Keywords: informacja publiczna , polityka informacyjna , prawo do informacji
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>