polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kasprzyk, Agnieszka, 2004, Wprowadzanie i typy danych oraz narzędzia dostępu w katalogu NUKAT
Results:
  • - Number of objects found:   12
    • Editions: 10
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wprowadzanie i typy danych oraz narzędzia dostępu w katalogu NUKAT - Kasprzyk, Agnieszka []
Accuracy: 100%
Keywords: NUKAT , katalogi centralne , katalogi centralne online , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2004 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2004 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Jak do tego doszło? Geneza katalogu NUKAT - Dobrzyńska-Lankosz, Ewa []
Accuracy: 22%
Keywords: Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych , NUKAT , biblioteki - współpraca , katalogi centralne , katalogi centralne online
Find objects similar to this one.
5.  PDF Rola katalogów KaRo i NUKAT jako źródeł informacji - Wolniewicz, Tomasz []
Accuracy: 20%
Keywords: KaRo , NUKAT , katalogi centralne , katalogi centralne online , katalogi rozproszone
Find objects similar to this one.
6.  PDF Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach pracy - Burchard, Maria []
Accuracy: 18%
Keywords: Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych , NUKAT , biblioteki - współpraca , katalogi centralne , katalogi centralne online
Find objects similar to this one.
7.  PDF Hasła przedmiotowe rozwinięte w katalogu centralnym NUKAT krok ku postkoordynacji - Nasiłowska, Maria []
Accuracy: 18%
Keywords: CKHW , Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych , NUKAT , hasła wzorcowe , hasło przedmiotowe , katalogi centralne , katalogi centralne online
Find objects similar to this one.
8.  PDF Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa / pod red.Marii Burchard, Kamili Grzędzińskiej, Agnieszki Kasprzyk []
Accuracy: 16%
Keywords: NUKAT , katalogi centralne online , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Kartoteka haseł wzorcowych opisu bibliograficznego w katalogu centralnym NUKAT - Gajowniczek, Maria []
Accuracy: 16%
Keywords: Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych , NUKAT , kartoteki haseł wzorcowych , katalogi centralne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia utworzenia katalogu centralnego NUKAT, 20-lecia obecności systemu VTLS w Polsce i współpracy polskich bibliotek wykorzystujących ten system oraz 26th Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting (Warszawa, 4-7 września 2012 r.) - Tabisz, Roman []
Accuracy: 12%
Keywords: NUKAT , VTLS , katalogi centralne , konferencja
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>