polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Skalska-Zlat, Marta, 2005, Uwagi o zakresie i sposobie redagowania „Przeglądu Bibliotecznego”
Results:
  • - Number of objects found:   15
    • Editions: 13
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uwagi o zakresie i sposobie redagowania „Przeglądu Bibliotecznego” - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 100%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2005 []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Wydawanie „Przeglądu Bibliotecznego” będzie kontynuowane - Wołosz, Jan []
Accuracy: 30%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2005 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Redaktorzy naczelni „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki - Tadeusiewicz, Hanna []
Accuracy: 21%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie , redaktorzy
Find objects similar to this one.
6.  PDF 85-lecie „Przeglądu Bibliotecznego” 1927-2012 - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 21%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
7.  PDF Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w teorii i praktyce bibliotekarstwa lat 1927—1939 - Wieczorek, Witold []
Accuracy: 17%
Keywords: Biblioteka Narodowa , Przegląd Biblioteczny (czasop.) , bibliotekarstwo polskie , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
8.  PDF Edward Kuntze jako redaktor Przeglądu Bibliotecznego 1927-1948 - Turowska-Bar, Irena []
Accuracy: 17%
Keywords: Kuntze Edward (1880-1950) , Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
9.  PDF Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta []
Accuracy: 17%
Keywords: bibliometria , bibliometria - terminologia , dziedziny wiedzy , informacja naukowa - terminologia
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny powinien docierać do szerokiego kręgu odbiorców - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 15%
Keywords: Przegląd Biblioteczny (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>