polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Derfert-Wolf, Lidia, 2006, Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według raportu technicznego ISO/TR 20983
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 6
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wskaźniki funkcjonalności elektronicznych usług bibliotecznych według raportu technicznego ISO/TR 20983 - Derfert-Wolf, Lidia []
Accuracy: 100%
Keywords: analiza funkcjonalności bibliotek , biblioteki - wskaźniki , e-usługi , elektroniczne usługi biblioteczne , wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2006 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Ocena skuteczności działalności biblioteki - Wojciechowska, Maja []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki - wskaźniki , efektywność bibliotek , wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Find objects similar to this one.
4.  PDF Nowa edycja ISO 11620:2008: Information and Documentation – Library Performance Indicators. Analiza przyczyn i źródeł nowelizacji normy - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 20%
Keywords: biblioteki - normalizacja , biblioteki - wskaźniki , normy , wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zastosowanie normy ISO 11620 w analizie funkcjonalnosci Biblioteki Elbląskiej. Uwagi metodyczne - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 20%
Keywords: Biblioteka Elbląska , biblioteki - badania , biblioteki - wskaźniki , wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Find objects similar to this one.
6.  PDF Próba implementacji benchmarkingu w zakresie funkcjonowania bibliotek - Jachym, Wioletta []
Accuracy: 14%
Keywords: benchmarking , biblioteki - wskaźniki , biblioteki - zarządzanie , wskaźniki funkcjonalności bibliotek , zarządzanie biblioteką
Find objects similar to this one.
7.  PDF Jakość bibliotek obsługujących osoby z niepełnosprawnością - przegląd instrumentów badawczych - Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata []
Accuracy: 14%
Keywords: biblioteki - wskaźniki , niepełnosprawni , wskaźniki funkcjonalności bibliotek
Find objects similar to this one.
8.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2006 []
Accuracy: 12%
Find objects similar to this one.