polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sadowska, Jadwiga, 2007, Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007)
Results:
  • - Number of objects found:   26
    • Editions: 24
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007) - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 100%
Keywords: Biblioteka Narodowa , Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej , bibliografia narodowa - Polska
Find objects similar to this one.
2.  PDF 75 lat Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 35%
Keywords: Biblioteka Narodowa , Instytut Bibliograficzny BN
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2007 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej - Federowicz, Grażyna []
Accuracy: 24%
Keywords: bibliografia , bibliografia narodowa , opis bibliograficzny , rekord bibliograficzny
Find objects similar to this one.
5.  PDF Dzis i jutro Instytutu Bibliograficznego - Ramlau-Klekowska, Krystyna []
Accuracy: 21%
Keywords: Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej , bibliografia retrospektywna
Find objects similar to this one.
6.  PDF Polska bieżąca bibliografia bibliografii i nauki o książce - Przybysz, Marzena []
Accuracy: 18%
Keywords: Bibliografia Bibliografii Polskich , Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej , Polska Bibliografia Bibliologiczna , Wykaz polskich bibliografii nieopublikowanych
Find objects similar to this one.
7.  PDF Automatyzacja w Bibliotece Narodowej - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 18%
Keywords: Biblioteka Narodowa , SABINA , automatyzacja bibliotek , bazy danych
Find objects similar to this one.
8.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2007 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Prace bibliograficzne w Polsce : Instytut Bibliograficzny i próby organizacji sieci - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 15%
Keywords: Instytut Bibliograficzny , bibliografia - organizacja
Find objects similar to this one.
10.  PDF Niektóre uwarunkowania działalności i rozwoju Biblioteki Narodowej - Wołosz, Jan []
Accuracy: 14%
Keywords: Biblioteka Narodowa , Biblioteka Narodowa - zadania
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>