polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jazdon, Artur, 2008, Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych
Results:
  • - Number of objects found:   15
    • Editions: 13
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych - Jazdon, Artur []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki organizacja , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  PDF The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research - Jazdon, Artur []
Accuracy: 38%
Keywords: biblioteki - organizacja , biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliografie publikacji pracowników państwowych szkół wyższych w polsce w świetle badań ankietowych - Garczyńska, Maria []
Accuracy: 23%
Keywords: bibliografia osobowa podmiotowa , bibliografia specjalna , publikacje pracowników szkół wyższych
Find objects similar to this one.
6.  PDF Wykorzystanie techniki informatycznej w polskich bibliotekach naukowych - Górny, Mirosław []
Accuracy: 22%
Keywords: automatyzacja bibliotek , biblioteki naukowe , biblioteki szkół wyższych
Find objects similar to this one.
7.  PDF Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych - Całka, Małgorzata []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , zarządzanie biblioteką , zarządzanie strategiczne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Struktura organizacyjna bibliotek głównych szkół wyższych w świetle aktów prawnych - Sordyl, Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: biblioteki akademickie , biblioteki akademickie - organizacja , ośrodki informacji naukowej , szkoły wyższe
Find objects similar to this one.
9.  PDF Uwagi w sprawie reorganizacji bibliotek zakładowych szkół wyższych - Kochańska, Anna []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki szkół wyższych , biblioteki zakładowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF Wybrane problemy bibliotek szkół wyższych w 1992 r. - Sójka, Jan []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki szkół wyższych
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>