polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Całka, Małgorzata, 2008, Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 5
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych - Całka, Małgorzata []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , zarządzanie biblioteką , zarządzanie strategiczne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 56%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych - Jazdon, Artur []
Accuracy: 20%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki organizacja , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 14%
Find objects similar to this one.
5.  PDF The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research - Jazdon, Artur []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki - organizacja , biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
6.  PDF Uwagi w sprawie reorganizacji bibliotek zakładowych szkół wyższych - Kochańska, Anna []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki szkół wyższych , biblioteki zakładowe
Find objects similar to this one.
7.  PDF Wybrane problemy bibliotek szkół wyższych w 1992 r. - Sójka, Jan []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki szkół wyższych
Find objects similar to this one.