polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Karwasińska, Emilia, 2008, Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych
Results:
  • - Number of objects found:   6
    • Editions: 2
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych - Karwasińska, Emilia []
Accuracy: 100%
Keywords: archiwa elektroniczne , komunikacja naukowa , repozytoria cyfrowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 31%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 18%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Badanie potrzeb informacyjnych pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza W Poznaniu - Downar-Zapolska, Aldona []
Accuracy: 10%
Keywords: Uniwersytet im. A. Mickiewicza , potrzeby informacyjne - badanie
Find objects similar to this one.