polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chłopkowska, Dorota, 2009, Program powszechnej rejestracji bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 3
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Program powszechnej rejestracji bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u progu XXI wieku - Chłopkowska, Dorota []
Accuracy: 100%
Keywords: UBC , bibliografia narodowa , bibliografia uniwersalna , uniwersalna rejestracja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC) - Pelcowa, Janina []
Accuracy: 37%
Keywords: SINTO , UBC , bibliografia , uniwersalna rejestracja bibliograficzna
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2009 []
Accuracy: 23%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliografia w erze cyfrowej. VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów (Warszawa, 23-24 października 2008 r.) - Chlopkowska, Dorota []
Accuracy: 11%
Keywords: bibliografia , bibliografia narodowa , konferencja
Find objects similar to this one.