polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition BudzyƄski, Marek, 2010, 10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 1
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF 10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie - Budzyński, Marek []
Accuracy: 100%
Keywords: BUW , Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2010 []
Accuracy: 38%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2010 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 10%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 10%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.