polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jasiewicz, Justyna, 2011, Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 2
    • Publications: 5
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce - Jasiewicz, Justyna []
Accuracy: 100%
Keywords: edukacja informacyjna , młodzież , potrzeby informacyjne , zachowania informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Pokolenie „Cyfrowych tubylców” w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży - najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu - Jasiewicz-Hall, Justyna []
Accuracy: 32%
Keywords: Internet , młodzież , wyszukiwanie informacji , zachowania informacyjne
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2011 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 16%
Find objects similar to this one.