polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Federowicz, Grażyna, 2015, Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 4
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej - Federowicz, Grażyna []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia , bibliografia narodowa , opis bibliograficzny , rekord bibliograficzny
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2015 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2015 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Polska bieżąca bibliografia bibliografii i nauki o książce - Przybysz, Marzena []
Accuracy: 11%
Keywords: Bibliografia Bibliografii Polskich , Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej , Polska Bibliografia Bibliologiczna , Wykaz polskich bibliografii nieopublikowanych
Find objects similar to this one.
7.  PDF Instytut Bibliograficzny w przededniu 80-lecia (1928-2007) - Sadowska, Jadwiga []
Accuracy: 11%
Keywords: Biblioteka Narodowa , Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej , bibliografia narodowa - Polska
Find objects similar to this one.
8.  PDF Wymagania funkcjonalne dotyczące rekordów bibliograficznych - FRBR możliwości zastosowania w katalogach bibliotecznych - Padziński, Andrzej []
Accuracy: 10%
Keywords: FRBR , dane bibliograficzne , opis bibliograficzny - standaryzacja , rekord bibliograficzny
Find objects similar to this one.