polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kisilowska, Małgorzata, 2015, Sieciowe zachowania informacyine w obszarze zdrowia jako przedmiot badań w informatologii i w innych dyscyplinach
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 1
    • Publications: 7
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Sieciowe zachowania informacyine w obszarze zdrowia jako przedmiot badań w informatologii i w innych dyscyplinach - Kisilowska, Małgorzata []
Accuracy: 100%
Keywords: informacja zdrowotna , kompetencje informacyjne , wyszukiwanie informacji , zachowania informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2015 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bibliotekarz 2015 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 11%
Find objects similar to this one.