polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kozakowski, Jan, 2015, Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 3
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego - Kozakowski, Jan []
Accuracy: 100%
Keywords: Biblioteka Instytutu Historycznego UW , biblioteka 2.0 , biblioteki naukowe , digitalizacja
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2015 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Dział Pozycje Wydzielone w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego - Kokot, Kamila []
Accuracy: 21%
Keywords: Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego , cenzura , książki zakazane
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 19%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 17%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
7.  PDF Biblioteka i ośrodek informacyjny Wojskowego Instytutu Historycznego - Zielińska, Bożena []
Accuracy: 17%
Keywords: Biblioteka Wojskowego Instytutu Historycznego , Wojskowy Instytut Historyczny , biblioteki wojskowe
Find objects similar to this one.