polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wójcik, Magdalena, 2015, Typologia współczesnych usług informacyjnych
Results:
  • - Number of objects found:   13
    • Editions: 9
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Typologia współczesnych usług informacyjnych - Wójcik, Magdalena []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki akademickie , biblioteki publiczne , usługi biblioteczne , usługi informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Bibliotekarz 2015 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Problem jakości usług bibliotecznych i informacyjnych w światowym piśmiennictwie bibliotekoznawczym - Michalska-Garbacz, Anna []
Accuracy: 18%
Keywords: piśmiennictwo bibliotekoznawcze , usługi biblioteczne , usługi informacyjne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
6.  PDF Usługi bibliotek akademickich a marketing - Rekowska, Maria []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki akademickie , biblioteki akademickie - marketing , usługi biblioteczne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) - Kamińska, Joanna []
Accuracy: 12%
Keywords: konferencja naukowa , społeczeństwo informacyjne , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
8.  PDF Kształtowanie usług informacyjnych w naukowej bibliotece technicznej - Królikowska, Aleksandra []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki naukowe , biblioteki techniczne , działalność informacyjna bibliotek , usługi informacyjne
Find objects similar to this one.
9.  PDF Jakość usług Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opinii użytkowników - Slesar, Małgorzata []
Accuracy: 12%
Keywords: usługi biblioteczne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Marketing w bibliotece a kompleksowe zarządzanie jakością usług bibliotecznych - Głowacka, Ewa []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , marketing , potrzeby użytkowników , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością - bibliotekarstwo
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>