polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jazdon, Artur, 2012, The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research
Results:
  • - Number of objects found:   6
    • Editions: 4
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF The use of outsourcing in Polish higher education libraries in the light of survey research - Jazdon, Artur []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki - organizacja , biblioteki - zarządzanie , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższych w świetle badań ankietowych - Jazdon, Artur []
Accuracy: 38%
Keywords: biblioteki - zarządzanie , biblioteki organizacja , biblioteki szkół wyższych , outsourcing
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2012 []
Accuracy: 30%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2012 []
Accuracy: 17%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Research libraries in Poland in search of identity - Mężyński, Andrzej []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki - normy , biblioteki - typologia , biblioteki naukowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF Wykorzystanie techniki informatycznej w polskich bibliotekach naukowych - Górny, Mirosław []
Accuracy: 12%
Keywords: automatyzacja bibliotek , biblioteki naukowe , biblioteki szkół wyższych
Find objects similar to this one.