polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jabłońska-Stefanowicz, Ewa, 2009, Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Wrocław, 2-4 grudnia 2008 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   13
    • Editions: 10
    • Publications: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Wrocław, 2-4 grudnia 2008 r.) - Jabłońska-Stefanowicz, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: komunikacja elektroniczna , konferencja naukowa , piśmiennictwo
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) - Korczyńska-Derkacz, Małgorzata []
Accuracy: 17%
Keywords: cenzura , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
4.  PDF Polskie biblioteki publiczne 2009: nowe otwarcie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 17 czerwca 2009 r.) - Luterek, Mariusz []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki publiczne , biblioteki publiczne - zadania , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
5.  PDF Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 1-2 czerwca 2009 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka []
Accuracy: 15%
Keywords: komunikacja elektroniczna , konferencja naukowa , udostępnianie informacji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Marketing wewnętrzny w bibliotece. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Białystok, 24-26 czerwca 2009 r.) - Brzezińska-Stec, Halina []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki , konferencja naukowa , marketing , zarządzanie biblioteką
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Szczecin, 9-11 września 2009 r.) - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 15%
Keywords: konferencja naukowa , regionalia , zbiory specjalne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 15. 01. 2009 r.) - Warząchowska, Bogumiła []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki naukowe - finanse , biblioteki naukowe - zbiory , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
9.  PDF Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) - Kamińska, Joanna []
Accuracy: 15%
Keywords: konferencja naukowa , społeczeństwo informacyjne , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
10.  PDF Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 14-15 maja 2009 r.) - Marzec, Paweł []
Accuracy: 15%
Keywords: bibliotekarze - zawód , kompetencje zawodowe , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>