polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Korycińska-Huras, Agnieszka, 2009, Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 1-2 czerwca 2009 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   5
    • Editions: 3
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ (Kraków, 1-2 czerwca 2009 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka []
Accuracy: 100%
Keywords: komunikacja elektroniczna , konferencja naukowa , udostępnianie informacji
Find objects similar to this one.
2.  PDF Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku. (W dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego). XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka []
Accuracy: 23%
Keywords: interdycyplinarność , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
3.  PDF Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa? Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 6-7 czerwca 2011 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliotekarze - kształcenie , konferencja naukowa , rynek pracy , studia bibliotekoznawcze
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2009 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 20%
Find objects similar to this one.