polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Klenczon, Wanda, 2009, Patrząc wstecz i myśląc o przyszłości. Konferencja towarzysząca 75. Konferencji Generalnej IFLA (Florencja, 20-21 sierpnia 2009 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 18
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Patrząc wstecz i myśląc o przyszłości. Konferencja towarzysząca 75. Konferencji Generalnej IFLA (Florencja, 20-21 sierpnia 2009 r.) - Klenczon, Wanda []
Accuracy: 100%
Keywords: dostęp do informacji , języki informacyjno wyszukiwawcze , konferencja , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2009 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej dla ludności wielokulturowej: potrzeby, strategie, programy i rola bibliotek oraz Dostęp i innowacja: dostarczanie informacji wszystkim. Sprawozdanie z 94. i 164. Sesji 77. Konferencji Generalnej IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 września 2011 r.) - Wiorogórska, Zuzanna []
Accuracy: 20%
Keywords: IFLA , dostęp do informacji , edukacja informacyjna , konferencja
Find objects similar to this one.
5.  PDF Biblioteki kreują przyszłość: budowanie na kulturowym dziedzictwie. Światowy kongres bibliotek i informacji i 75. Konferencja Generalna IFLA (Mediolan, 23-27 sierpnia 2009 r.) - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 18%
Keywords: IFLA , dziedzictwo kulturowe , konferencja
Find objects similar to this one.
6.  PDF Pojęcie pragmatyki w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Hys, Jolanta []
Accuracy: 16%
Keywords: indeksowanie , języki informacyjno-wyszukiwawcze , języki naturalne , pragmatyka
Find objects similar to this one.
7.  PDF Biblioteki dla przyszłości: postęp, rozwój i partnerstwo. Światowy kongres bibliotek i informacji. 73. Konferencja Generalna IFLA (Durban, 19-23 sierpnia 2007 r.) - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 16%
Keywords: IFLA , biblioteki - przyszłości , bibliotekoznawstwo - kształcenie , informacja naukowa - kształcenie , konferencja
Find objects similar to this one.
8.  PDF Otwarty dostęp do wiedzy - promowanie nieustającego rozwoju. ŚWiatowy Kongres Bibliotek i Informacji i 76. Konferencja Generalna IFLA. (Goeteborg, Szwecja, 10-15 sierpnia 2010 r.) - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 16%
Keywords: IFLA , biblioteki - Szwecja , dostęp do informacji , konferencja , otawrty dostęp
Find objects similar to this one.
9.  PDF Biblioteki poza bibliotekami: integracja, innowacja i informacja dla wszystkich. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 77. Konferencja Generalna IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 sierpnia 2011 r.) - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: IFLA , konferencja , wolny dostęp , zasoby cyfrowe
Find objects similar to this one.
10.  PDF Biblioteki poza bibliotekami: integracja, innowacja i informacja dla wszystkich. Światowy kongres bibliotek i informacji i 77. konferencja generalna IFLA (San Juan, Porto Rico, 13-18 sierpnia 2011 r.) - Zybert, Elżbieta Barbara []
Accuracy: 14%
Keywords: IFLA , konferencja , wolny dostęp , zasoby cyfrowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>