polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Przybysz-Stawska, Magdalena, 2009, Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Szczecin, 9-11 września 2009 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   16
    • Editions: 14
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Szczecin, 9-11 września 2009 r.) - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 100%
Keywords: konferencja naukowa , regionalia , zbiory specjalne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 53%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2009 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Książka i prasa w kulturze. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 13-14 październik 2011 r.) - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 23%
Keywords: konferencja naukowa , książka , prasa polska
Find objects similar to this one.
5.  PDF Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 15. 01. 2009 r.) - Warząchowska, Bogumiła []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki naukowe - finanse , biblioteki naukowe - zbiory , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
6.  PDF Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kielce, 11-12 października 2010 r.) - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 18%
Keywords: biblioteki , informacja , konferencja naukowa , książka
Find objects similar to this one.
7.  PDF Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: wybrane zagadnienia - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 15%
Keywords: Seminarium Duchowne w Łodzi , biblioteki kościelne , biblioteki specjalne
Find objects similar to this one.
8.  PDF Polskie biblioteki publiczne 2009: nowe otwarcie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 17 czerwca 2009 r.) - Luterek, Mariusz []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki publiczne , biblioteki publiczne - zadania , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 19-20 września 2012 r.) - Pietrzkiewicz, Dorota []
Accuracy: 14%
Keywords: dziedzictwo kulturowe , konferencja naukowa , zbiory biblioteczne
Find objects similar to this one.
10.  PDF Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Bydgoszcz, 14-15 maja 2009 r.) - Marzec, Paweł []
Accuracy: 14%
Keywords: bibliotekarze - zawód , kompetencje zawodowe , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>