polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Chuchro, Ewa, 2010, Transparency in science, open access and scholarly publishing. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 7 maja 2010 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 7
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Transparency in science, open access and scholarly publishing. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 7 maja 2010 r.) - Chuchro, Ewa []
Accuracy: 100%
Keywords: informacja - etyka , konferencja naukowa , nowe technologie
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2010 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2010 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Czytanie i bajanie w teorii i praktyce. Konferencja Naukowa (Łódź, 27 maja 2010 r.) - Antczak, Mariola []
Accuracy: 12%
Keywords: czytelnictwo - popularyzacja , czytelnictwo dziecięce , czytelnictwo młodzieży , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bridging the digital divide: libraries proyiding access for all?. Międzynarodowa Konferencja BOBCATSSS (Parma, 25-27 stycznia 2010 r.) - Luterek, Mariusz []
Accuracy: 12%
Keywords: cyfrowe wykluczenie , cyfrowy podział , dostęp do informacji , konferencja
Find objects similar to this one.
6.  PDF Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kielce, 11-12 października 2010 r.) - Przybysz-Stawska, Magdalena []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki , informacja , konferencja naukowa , książka
Find objects similar to this one.
7.  PDF Finansowanie Open Access - Wałek, Anna []
Accuracy: 11%
Keywords: Open Access , PLoS , Public Library of Science , czasopisma elektroniczne , modele finansowe Open Access
Find objects similar to this one.
8.  PDF Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku. (W dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego). XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, 7-8 czerwca 2010 r.) - Korycińska-Huras, Agnieszka []
Accuracy: 11%
Keywords: interdycyplinarność , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
9.  PDF Classification at a crossroads: multiple directions to usability. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Haga, 29-30 października 2009 r.) - Hys, Jolanta []
Accuracy: 10%
Keywords: UKD , Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna , klasyfikacja , konferencja naukowa
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 10%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>