polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2006, Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosi?skiej-Kalaty, Ewy Chuchro i W?odzimierza Daszewskiego
Results:
  • - Number of objects found:   23
    • Editions: 9
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego []
Accuracy: 100%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2006 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty []
Accuracy: 49%
Keywords: informacja - zarządzanie , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro []
Accuracy: 40%
Keywords: informatyka - aspekt społeczny , nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt społeczny , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
7.  PDF Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego []
Accuracy: 38%
Keywords: Internet , nauka o informacji , społeczeństwo informacyjne , technologia informacyjna
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2028 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>