polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosi?ska-Kalata, Barbara, 1993, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesi?tna : podr?cznik
Results:
  • - Number of objects found:   57
    • Editions: 25
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
2.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
9.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: UKD , języki informacyjno-wyszukiwawcze , klasyfikacja , opracowanie rzeczowe , podręczniki akademickie
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>