polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1995, Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w ?wietle korespondencji jego wspó?twórców / wyboru z listów Adama ?ysakowskiego, Mariana ?ody?skiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Kosza?skiej dokona?a, wst?pem, przypisami i indeksem opatrzy?a Maria Dembowska
Results:
  • - Number of objects found:   121
    • Editions: 4
    • Publications: 117
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców / wyboru z listów Adama Łysakowskiego, Mariana Łodyńskiego, Józefa Grycza i Heleny Hleb-Koszańskiej dokonała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Maria Dembowska []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - Polska - 20 w. , listy polskie - 20 w.
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 80%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 13 Next >>>