polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosi?ska-Kalata, Barbara, 1995, Podr?cznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji
Results:
  • - Number of objects found:   127
    • Editions: 95
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: UKD , języki informacyjno-wyszukiwawcze , klasyfikacje , opracowanie rzeczowe , podręczniki akademickie
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 13 Next >>>