polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Firlej-Buzon, Aneta, 2002, Dokumenty ?ycia spo?ecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce
Results:
  • - Number of objects found:   38
    • Editions: 4
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce - Firlej-Buzon, Aneta []
Accuracy: 100%
Keywords: dokumenty życia społecznego
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 71%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>