polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1998, Zarz?dzanie bibliotek? : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów /red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Results:
  • - Number of objects found:   65
    • Editions: 33
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Zarządzanie biblioteką : najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim : wybór tekstów /red. Ivor Kemp, Teresa Wildhardt []
Accuracy: 100%
Keywords: Anglia , bibliotekarstwo , biblioteki - Anglia , kształcenie bibliotekarzy , zarządzanie biblioteką
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 88%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>