polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1998, Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materia?y z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 pa?dziernika 1998 r. : [IV Forum SBP]
Results:
  • - Number of objects found:   7
    • Editions: 5
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP] []
Accuracy: 100%
Keywords: konserwacja zbiorów , ochrona zbiorów
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 67%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 52%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r. []
Accuracy: 24%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory archiwalne - ochrona i konserwacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne []
Accuracy: 12%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r. []
Accuracy: 12%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich - Kowalska, Małgorzata []
Accuracy: 11%
Keywords: digitalizacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.