polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wo?niak-Kasperek, Jadwiga, 2000, Kategoryzacja : studium z teorii j?zyków informacyjno-wyszukiwawczych
Results:
  • - Number of objects found:   50
    • Editions: 18
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 100%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , kategoryzacja , opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1988 []
Accuracy: 95%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>