polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Krzemi?ski, Stanis?aw (1839-1912), 1907, Mowa na zgromadzeniu organizacyjnym Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie / Stanis?aw Krzemi?ski
Results:
  • - Number of objects found:   213
    • Editions: 97
    • Publications: 116
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Mowa na zgromadzeniu organizacyjnym Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie / Stanisław Krzemiński - Krzemiński, Stanisław (1839-1912) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - Polska
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Silva Rerum []
Accuracy: 66%
Keywords: bibliofilstwo
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1986 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 22 Next >>>