polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2004, Spo?ecze?stwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosi?skiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wies?awa Gli?skiego
Results:
  • - Number of objects found:   15
    • Editions: 5
    • Publications: 10
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego []
Accuracy: 100%
Keywords: Internet , nauka o informacji , społeczeństwo informacyjne , technologia informacyjna
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 61%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 61%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 59%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty []
Accuracy: 33%
Keywords: informacja - zarządzanie , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
7.  PDF Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego []
Accuracy: 32%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy
Find objects similar to this one.
8.  PDF Bibliotekarz 2004 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej []
Accuracy: 23%
Keywords: Michejda, Zbigniew (1930-2001) , społeczeństwo informacyjne , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>