polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2004, Spo?ecze?stwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosi?skiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wies?awa Gli?skiego
Results:
  • - Number of objects found:   19
    • Editions: 5
    • Publications: 14
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego []
Accuracy: 100%
Keywords: Internet , nauka o informacji , społeczeństwo informacyjne , technologia informacyjna
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 51%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 49%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 49%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2019 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2028 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bibliotekarz 2004 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty []
Accuracy: 28%
Keywords: informacja - zarządzanie , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>