polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2003, Zawód bibliotekarza dzi? i jutro : materia?y z ogólnopolskiej konferencji, Na??czów, 18-20 wrze?nia 2003
Results:
  • - Number of objects found:   175
    • Editions: 141
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003 []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze , bibliotekarze - szkolenia , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r. []
Accuracy: 44%
Keywords: bibliotekarze - socjologia , bibliotekarze - szkolenia , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 43%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 18 Next >>>