polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2005, Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i El?biety B. Zybert
Results:
  • - Number of objects found:   73
    • Editions: 28
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliologia , książka , księgi pamiątkowe
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 55%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1986 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>